Արտուշ Խաչատրյան

 Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղ

Նախագիծ

Հավաքել վայրի խոտեր և կանաչիներ՝ շուշան, բոխի, ֆալկարիա, ավելուկ, ժինգյալ, ուրց, մասուր, եղինջ, դաղձ և այլն, ինչպես նաև տանձ դաշտերից և լեռներից՝ պահելով կամ սառեցնելով դրանք՝ գործարաններին կամ այլ սպառողներին հիմնականում ձմռանը վաճառելու համար:

Սոցիալական ազդեցությունը

Ուղղակի /գործողությունների միջոցով/

  • Գործազուրկ գյուղացիների համար աշխատատեղեր
  • Մարզում վերջերս ներմուծմած մթեքների /օր.՝ բրոկոլի/ տեղական սեփական արտադրանքի ստեղծման հարցում աջակցություն գյուղացիներին՝ տրամադրելով նրանց անվճար սերմեր, սարքավորումներ, դասընթացներ և վերահսկողություն ու գովազդ
  • Գյուղում մշակույթի, սպորտի և կրթության զարգացում միջոցառումների կազմակերպման և ծրագրերի նախաձեռնման շնորհիվ

Անուղղակի

  • Արտագաղթի կանխում
  • Կենսամակարդակի աճ