Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746
Գոհար Մնացականյան – Community development

Գոհար Մնացականյան

 Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաք

Նախագիծ

«Բոհեմ» արվեստանոց-թեյարանի ստեղծում՝ մշակութային ժամանցի կազմակերպման նպատակով, ինչպիսիք են համերգներ, ցուցահանդեսներ, հանդիպումներ,  վարպետաց դասեր,  երիտասարդական երեկոները ,  մանկական ծրագրերը և այլ մշակութային միջացառումներ, որտեղ երիտասարդ արվեստագետները կարող են վաճառել իրենց ստեղծագործությունները, իրացնել իրենց արվեստը: «Բոհեմ»-ի շրջանակներում կմեկնարկի Հուշանվերի թանգարանը, որտեղ կցուցադրվեն  տարբեր ժամանակաշրջանների հուշանվերների ցուցանմուշներ` բացահայտելով Հայաստանում մտածելակերպի և արժեքների հետաքրքիր համակարգը : Թանգարանին կից կգործի խանութ-արվեստանոց` հուշանվերների վաճառքի և պատրաստման համար: Կենտրոնը կմիավորի և կկազմակերպի իր գործունեությունը զբոսաշրջիկների, հյուրերի, արվեստասերների, արվեստագետների, երիտասարրդների, ուսանողների և բոլոր տեղացիների համար:Արվեստագետ անդամները և այցելուները կստանան  տաղանդի կուտակային քարտեր, որոնց միջոցով կարող են փոխանակել իրենց տաղանդը գումարով` տաղանդ=գումարի մոտեցմանը համաձայն:

Սոցիալական ազդեցությունը

Ուղղակի /գործողությունների միջոցով/

 • Աշխատատեղեր երիտասարդների համար
 • Տեղի բնակիչների, այդ թվում նաև երիտասարդների և երեխաների մշակութային ու տնտեսական կյանքի բարելավման խթանում և նրանց ազատ ժամանակի կազմակերպում` մշակութային և կրթական միջավայրի հեղափոխական ժամանցային վայր ստեղծելու միջոցով
 • Ներդրումներ Սևանի երաժշտական փառատոնի համար
 • Աջակցություն Սևանա լճի էկո համակարգի պահպանմանը` §Շնորհակալություն Սևան¦ նախաձեռնության միջոցով, որի նպատակն է ստեղծել հատուկ մոտեցում Սևանի նկատմամբ, այն է՝ ջրերի և այլ ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործում, մաքրության պահպանում
 • Հանրային անվճար վարպետության դասեր

Անուղղակի

 • Երիտասարդների շրջանում գործազրկության նվազեցում
 • Տաղանդավոր երիտասարդների ինքնաարտահայտման և ինքնահաստատման համար հնարավորությունների ավելացում
 • Ներդրում Սևան քաղաքի բրենդինգի և զբոսաշրջության զարգացման հարցում
 • Զբոսաշրջիկների քանակի ավելացում, որը նպաստում է Սևանի տնտեսության և բնակիչների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը
 • Դեպի մայրաքաղաք և արտասահման հատկապես արվեստագետների արտագաղթի կանխում
 • Նոր գաղափարների և հայեցակարգերի նկատմամբ անտարբերության և պահպանողական մոտեցման վերացում