Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746
Նարեկ Մկրտչյան – Community development

Նարեկ Մկրտչյան

 Սյունիքի մարզ

Նախագիծ

Հավաքել և վերամշակել պլաստիկ աղբը՝ պլաստիկ տուփեր, շշեր, տոպրակներ և այլն: Տարանջատված տուփերի միջոցով աղբի վերամշակման նոր արտադրանքը կվաճառվի կաթնամթերքի, հանքային ջրերի և այլ գործարաններին:

Սոցիալական ազդեցությունը

Ուղղակի /գործողությունների միջոցով/

 • Խոցելի ընտանիքների անդամների աշխատանքային զբաղվածություն՝ պատշաճ աշխատավարձով, բժշկական ապահովագրությամբ և այլ առավելություններով
 • Նոր արտադրանք՝ աղբի վերամշակում նորագույն մեթոդներով և տեխնոլոգիաներով
 • Աղբի մշակման հանրահռչակում՝ պլաստիկ նյութերից նոր իրեր պատրաստելով
 • Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին դպրոցական դասագրքերի և գրենական պիտույքների տրամադրում
 • Շահույթի ներդրում և աջակցություն խոցելի ընտանիքների երիտասարդների՝ կաթնամթերքի և հանքային ջրերի արտադրանքի նոր նախաձեռնություններում:
 • Ընկերության անձնակազմին նոր մասնագիտացման ընձեռում՝ դասընթացների, փորձի և վերահսկման շնորհիվ
 • Կայուն միջավայրի և բնապահպանական տարանջատված աղբի տեղեկացվածության բարձրացում կրթական ծրագրերի, սոցիալական գովազդների, հեռուստատեսային և ռադիո ծրագերի, ցուցատախտակների և պաստառների, հանրային միջոցառումների կազմակերպմամբ

Անուղղակի

 • Տարանջատված աղբ, ավելի մաքուր և կայուն միջավայր՝ նվազեցնելով բնապահպանական խնդիրները
 • Մարզի տնտեսության զարգացում
 • Կենսամակարդակի աճ
 • Պլաստիկ իրերի ավելի հեշտ հասանելիություն մարզում գործող ձեռնարկությունների համար
 • Բնապահպանական հարցերին վերաբերող սոցիալական արժեքների ամրապնդում