Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webroot/i/n/inter183/crowdfunding.se.center/www/wp-content/plugins/popup-press/inc/cmb-fields/init.php on line 746
Սամվել Խաչատրյան – Community development

Սամվել Խաչատրյան

 Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան քաղաք

Նախագիծ

Իրականացնել անվճար դասընթացներ եռաչափ մոդելավորման թեմաներով` սահմանամերձ շրջաններում անհատ ձեռներեցների պատրաստման նպատակով և նրանց արտադրանքն իրացնել համացանցային հարթակ-խանութներում՝ այդպիսով օգնելով նրանց աշխատել տանից միջազգային շուկա մուտք գործելու միջոցով: Եռաչափ տպիչների արտադրություն` անհրաժեշտ նյութերով ապահովված լաբորատորիաներում հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքում:

Սոցիալական ազդեցությունը

Ուղղակի /գործողությունների միջոցով/

 • Աշխատանքի ապահովում խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների համար՝ գործազուրկ կանայք, հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, սոցիալապես և տնտեսապես անապահով երիտասարդներ և այլն
 • Սահմանամերձ շրջաններում բնակվող անհատների անձնային աճ` վերածվելլով փոփոխության գործակալների
 • Համակարգչային ճարտարագիտության զարգացումը Տավուշում
 • Գյուղական համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացում
 • Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության նվազեցում
 • Իրավական իրազեկվացության մակարդակի բարձրացում
 • Նախակրթարանների բակերի և խաղահրապարակների բարեկարգման աջակցություն
 • Դպրոցական կրթության համար անհրաժեշտ սարքավորումների և նյութերի ապահովում

Անուղղակի

 • ՏՏ ոլորտի ապակենտրոնացում և դրա զարգացումը հանրապետության սահմանամերձ գոտիներում
 • Հասարակական և տնտեսական զարգացում
 • Բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցների հոսքի կանխումը Երևան
 • Արտագաղթի նվազեցում
 • Խոցելի խմբերի համախմբումը համայնքներում
 • Բարեկեցիկ և ավելի կայուն ու բարգավաճ  համայնքներ
 • Ներդրում ՀՀ ՏՏ ոլորտը առաջատար դարձնելու հարցում
 • Սահմանամերձ գոտիներում որակյալ կրթության հասանելիություն